Sách đoạt giải thưởng

Giải Barry: Cô gái trong lồng (2015), Nhà đen (2013), Cô gái có hình xăm rồng (2010), Đứa trẻ thứ 44 (2009), Gone, Baby, Gone (1999), …

Giải Edgar Allan Poe: Tên sát nhân Mercedes, …

Giải Glass Key: Cô gái chọc tổ ong bầu (2008), Cô gái có hình xăm rồng (2006), Bụi lý chua máu,  (2003), Vết bớt màu cà phê sữa (2002), …

Giải International Thriller Writers:

Giải Naoki: Phía sau nghi can X (2005), …

Giải Nero: Kẻ tầm xương (1999), ...

Giải Palle Rosenkrantz: Câu lạc bộ Dumas (1994)

Giải Strand Critics: Đứa trẻ thứ 44, …